Disse video-sekvenser er optaget d. 19 december 2019. Aabenraa Fjord er fúld af havørreder og gode fiskepladser. Læs mere om fjorden på den kommende side om lystfiskeri i den Sønderjyske fjord, ganske snart.
Når den er klar, kan den ses her:
http://www.lystfiskeridanmark.dk/

Kilde