Unødvendigt forbud mod lystfiskeri i beskyttede havområder
Regeringen har som en del af den kommende Havstrategi II peget på 4 % af de danske havområder som strengt beskyttede. Desværre er der samtidig lagt op til, at lystfiskeri per definition skal være forbudt i disse områder. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker fuldt ud op om en bedre beskyttelse af havet, men ser ikke lystfiskeri som en aktivitet, der strider med dette.

Læs hele historien her