Nyt projekt: Danmarks Sportsfiskerforbund vil give havet førstehjælp
Dyre- og planteliv i de kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Men det vil Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra VELUX FONDEN og en række organisationer nu lave om på med projektet Kysthjælper, der skal engagere frivillige i at give havet en hjælpende hånd til gavn for fisk, dyr og planter.

Læs hele historien her