Monsterhug på KarlK spinner - Fisk & Fri
Christian Jensen har netop landet en massiv storlaks efter over 30 minutters fight alene ved Skjern Å. Læs mere om kæmpelaksen her:

Læs hele historien her