Juletræer til gydeklare brakvandsfisk
Med hjælp fra medlemmer af Sydsjællands Brakvandsklub og en lokal juletræsproducent blev der først i marts udlagt juletræer i en ny klimasø ved Præstø. Erfaringer fra andre steder viser, at aborrerne gerne vil lægge deres æg i træerne, som senere også kan give skjul til ynglen. Om gedderne også vil sætte pris på træerne, er endnu uklart.

Læs hele historien her