EU-forslag om forbud mod lystfiskeri i Natura 2000-områder rammer forbi
EU lægger i sin kommende biodiversitetsstrategi op til, at der skal indføres et forbud mod jagt og lystfiskeri i de særligt beskyttede Natura 2000-områder. Men lystfiskeri er ikke en trussel mod biodiversiteten, snarere tværtimod, påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund i et brev til Miljøministeriet.

Læs hele historien her