Erhvervsfiskerens syn på fiskeriet i Tissø
I kølvandet på de sidste debatartikler om sandart, lader vi her erhvervsfisker Axel Karlshøj give sin version af erhvervsfiskeriet som han ser det på Tissø:

Læs hele historien her