EFTER HAVØRRED I BADEKARRENE - Fisk & Fri
Når vandtemeraturen falder, kan der være et foprrygende fiskeri efter havørred i kystens badekar. Læs den nyeste artikel på fiskogfri.dk:

Læs hele historien her