Danmarks Sportsfiskerforbund vinder klagesag: Vandindvinding fra Fiskbæk og Lebæk skal revurderes
Tønder Kommune har givet tilladelse til, at en kartoffelmelsproducent i Toftlund, Sønderjylland, nu kan indvinde mere grundvand ved Fiskbæk og Lebæk. Men kommunen har i sin tilladelse ikke undersøgt, hvordan den øgede vandindvinding vil påvirke vandløbene og deres fiskebestande. Danmarks Sportsfiskerforbund har påklaget tilladelsen og vundet klagen.

Læs hele historien her