Danmarks Sportsfiskerforbund til Miljøministeren: Tøm Tange Sø og reetabler Gudenåen
Et flertal i den arbejdsgruppe, der er nedsat af miljøminister Lea Wermelin, afleverer i dag en række principper for en passageløsning ved Tange Sø til ministeren, men peger ikke på konkrete løsningsforslag. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler, at Tange Sø bliver tømt og Gudenåen reetableret i sit oprindelige forløb.

Læs hele historien her