Danmarks Sportsfiskerforbund: Grødeskæring i Ribe Mølledam er ulovlig og truer snæblen
Esbjerg Kommune har netop givet dispensation til, at der kan skæres grøde op til fire gange årligt i Ribe Mølledam. Det til trods for, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af, hvordan grødeskæringen vil påvirke særligt beskyttede arter, som lampret og snæbel. Både Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen har allerede afvist muligheden for at give dispensation.

Læs hele historien her