Stenrevet er en vigtig naturtype i Danmarks kystnære havområder. De huledannende stenrev fungerer som både gemmested og spisekammer for havets fisk og smådyr. Desværre er størstedelen af alle større sten blevet opfisket af stenfiskere, indtil stenfiskeriet blev forbudt ved lov i 2010.

Mange vigtige levesteder i havet er dermed gået tabt, og derfor arbejder Kysthjælpers frivillige for at genskabe de tabte stenrev i de kystnære havområder.

Kysthjælper er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af Velux Fonden.

Læs mere om projektet på www.kysthjælper.dk

Manuskript: Morten Rosenvold Villadsen og Johan Wedel Nielsen
Kamera, klip og lyd: Niels Vestergaard, Wide Open Outdoor Film
Andre klip: Niels Aage Skovbo og Limfjordsmuseet
Undervandsoptagelser: DTU Aqua, Johan Wedel Nielsen, Morten Rosenvold Villadsen, Mikkel Kehler Villadsen og Niels Vestergaard
Vært: Morten Rosenvold Villadsen