Aborre på hele 1,77 kg fra St. Vejle Å. 1. Februar 2008. Devil fangede 3 arter på dene tur

Kilde